Sitecom

Design

Vi har i en årrekke levert design- og planløsninger for en rekke kunder.
Med design mener vi at vi ut ifra en kundes behov skreddersyr og leverer løsninger til våre kunder.

Vi er fleksible og klarer å finne løsninger på de fleste av utfordringene våre kunder harVi skreddersyr løsninger innen følgende felter:

  • All kablingsinfrastruktur både i corenett, aksessnett og sluttkunder. Dette baserer seg på alt fra coax- til fiberløsninger.
  • Trådløse interne nettverk der vi designer nettet og radioplanlegger trådløse punkters optimale plassering. Dette gjelder både innvendig og utvendig nett.
  • Digital signage, her gjør vi totalpakker og sikrer at all infrastruktur samt montasje av skjermer. Vi er ikke inne på SW siden på disse produktene.

   • Bedriftsinterne nett. Ved at vi også har kompetanse på nettverksutstyr som blant annet Cisco, D-Link og HP, har vi utført mange site-inspections med tanke på å oppgradere og finne løsninger for nett for å bedre kapasitet. Vi designer da nettene slik at en ikke får flaskehalser når det gjelder blant annet aktivt utstyr.
   • Vi har også en egen gruppe med radioplanleggingskompetanse. Her utfører vi alt fra Site-inspection, planlegging, tilrettelegging frem til beslutning for utførsel.