Sitecom

Installasjon


Vi har i en årrekke levert design og plan løsninger for en rekke kunder. Med design mener vi at vi ut ifra en kundes behov skreddersyr og leverer løsninger til våre kunder

Vi er fleksible og klarer å finne løsninger på de fleste av utfordringene våre kunder har” Sitecom


Vi skreddersyr løsninger innen følgende felter :

  • All kablings-infrastruktur både i corenett, aksessnett og mot sluttkunder. Dette baserer seg på alt fra coax til fiberløsninger.
  • Trådløse interne nettverk der vi designer stamnett og radioplanlegger de trådløse punktenes optimale plassering. Dette gjelder både innvendig og utvendige nett.
  • Bedriftsinterne nett. Ved at vi også har kompetanse på nettverksutstyr som blant annet Cisco, HP og D-Link. har vi utført mange site-inspections med tanke på å oppgradere og finne løsninger for å bedre kapasiteten i eksisterende nett. Vi designer da nettene slik at en ikke får flaskehalser når det gjelder blant annet aktivt utstyr.

  • Vi har også en egen gruppe med radioplanleggings-kompetanse. Her utfører vi alt fra site-inspections, planlegging, tilrettelegging  frem til beslutning for utførsel.
  • Digital Signage, her gjør vi totalpakker og sikrer at all infrastruktur samt montasje av skjermer. Vi er ikke inne på SW-siden på disse produktene.