top of page

Batterier, Likerettere & UPS

"Sitecom er din leverandør av Likeretteranlegg, UPS anlegg og Batterianlegg"

Våre teknikere utfører en profesjonell kontroll av deres Likeretter-, UPS- og Batterianlegg.
 

Et syklisk/forebyggende vedlikehold vil forhindre kostbare reparasjoner ved å identifisere eventuelle feil og svakheter så tidlig som mulig.
 

En servicerapport med alle målinger, vurderinger og anbefalinger overleveres våre kunder etter alle oppdrag.

Denne rapporten vil gi deg en helhetlig oppdatering på tilstanden på deres anlegg og hjelper deg med å planlegge eventuelle utbedringer, oppgraderinger, utvidelser eller fornyelser av din installasjon og infrastruktur.
 

NB: Det er viktig at du som eier av Likeretter-, UPS- og Batterianlegg får samsvarserklæring på anlegg fra en DSB-registret virksomhet som er autorisert for denne type installasjoner. Da er du trygg om noe uforutsett skulle hende med ditt anlegg.
 

Som et DSB-registret firma kan du trygt ta kontakt med Sitecom for ytterligere informasjon om sikkerhet og ansvar ved ditt anlegg.

bottom of page