top of page
Om Oss

Sitecom AS - Din Partner

Sitecom er et fleksibelt, allsidig, ungt og energisk firma som satser på kvalitet og kontinuitet for våre

ansatte og våre kunder.

Vi rekrutterer fagutdannede teknikere fra hele Europa, og har et internasjonalt og tverrfaglig miljø med høy aktivitet, god trivsel og som samarbeider godt og effektivt. Sitecom har høye krav til våre standarder og søker forbedringer og kompetanseheving i alle ledd tilpasset vår etterspørsel.

Vi ønsker å fremstå som utviklende og inspirerende for våre ansatte. Vi har god variasjon i våre oppdrag og søker

nye medarbeidere som er villige til å ta ansvar for både resultatoppnåelse for oss selv og våre kunder.

Åpenhetsloven

Om loven og våre forpliktelser

 

Fra 1. juli 2022 stilles det nye krav til virksomheters respekt for, etterlevelse av, og åpenhet om
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Denne loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre
allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Sitecom jobber kontinuerlig med å etterleve de forpliktelser som ligger i åpenhetsloven og sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas i vår verdikjede. 

Dette arbeidet innebærer at vi gjør aktsomhetsvurderinger i vår verdikjede basert på OECD's modell for aktsomhetsvurderinger på følgende måte:

1. Forankring av ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer


2. Kartlegging og risikoanalyser der vi vurderer negativ påvirkning/skade i vår egen virksomhet eller som er direkte knyttet
til vår leverandørkjede og forretningsforbindelser


3. Ved  å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser basert på karlegging
og risikoanalysen i punkt 2


4. Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter punkt 3.


5: Etablering av system for håndtering av informasjonsplikten
 

Skriftlig kontakt.

Vår forpliktelse til åpenhetsloven er også gitt for å gi våre kunder en forsikring om at tjenestene vi leverer er trygt forankret i de verdier og forpliktelser som ligger i denne loven.

 

Dersom du eller din virksomhet har spørsmål rundt Sitecom sitt arbeid med åpenhetsloven kan du sende dette på epost til oss her: post@sitecom.no

 

Svaret du får fra oss vil være skriftlig og komme senest tre uker etter at spørsmålet ble sendt. 

bottom of page