top of page

Dokumentasjon av Infrastruktur

Vi er fleksible og finner løsninger på de fleste utfordringer

Sitecom har en egen avdeling med erfarne teknikere og ingeniører som jobber med dokumentasjon av infrastruktur. Vi har kompetanse på flere av de større dokumentasjonssystemene som brukes i dag. Her dokumenteres alt fra planleggingsfasen fram til sluttdokumentasjonen av leveranser for våre kunder.

Dokumentasjonssystemene vi har kompetanse på:
  • Smallworld

  • Telemator 

  • Micado TelmePlan

  • Nims

  • Nitra

  • Pathloss

  • Andre NIS og GIS systemer

Vi har sikkerhetsklarerte teknikere, ingeniører og prosjektledere.

Vi jobber både med prosjekt-relatert dokumentasjon, samt løpende dokumentasjon av utførte jobber for våre kunder. Vi kan også tilby konsulenter på området.

bottom of page